Emoce a řeč těla II. - "Nenechte sebou manipulovat"

Na akci se nelze již registrovat.