Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací

Na akci se nelze již registrovat.