Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Na akci se nelze již registrovat.