Nařízení eIDAS a GDPR pro školy a školská zařízení

Na akci se nelze již registrovat.