Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci

Na akci se nelze již registrovat.