Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona - PŘESUN ZE 30.10.2018!!!

Na akci se nelze již registrovat.