Řízení o přestupcích podle nového zákona přestupkového

Na akci se nelze již registrovat.