Promítnutí GDPR do vnitřních předpisů, do práv a povinností zaměstnanců

Na akci se nelze již registrovat.