Účetní závěrka za r. 2018

Na akci se nelze již registrovat.