Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF

Na akci se nelze již registrovat.