Zákon o některých přestupcích

Na akci se nelze již registrovat.