Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy - PŘESUN Z 18.9.!!!

Na akci se nelze již registrovat.