Ochrana osobních údajů v justici a veřejné správě (výjimky z GDPR, národní úprava, synergie s kybernetickou bezpečností)

Na akci se nelze již registrovat.