Sucho a nedostatek vody - hrozba pro ČR

Na akci se nelze již registrovat.