Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část

Na akci se nelze již registrovat.