Asertivní jednání - Jak správně odporovat nadřízenému a nenaštvat ho

Na akci se nelze již registrovat.