Povinnosti řádného hospodáře, aneb standardy péče ve veřejné správě

Na akci se nelze již registrovat.