Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona - PŘESUN Z 19.4.

Na akci se nelze již registrovat.