Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona

Na akci se nelze již registrovat.