Platnost a neplatnost právního jednání

Na akci se nelze již registrovat.