Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a problematika tím související

Na akci se nelze již registrovat.