Pracovní doba, práce přesčas a překážky v práci se soudcem NS

Na akci se nelze již registrovat.