Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřadu

Na akci se nelze již registrovat.