Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky

Na akci se nelze již registrovat.