Problematika výkonu opatrovnictví pro pracovníky sociálních služeb - akreditováno MPSV

Na akci se nelze již registrovat.