Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC

Na akci se nelze již registrovat.