Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací

Na akci se nelze již registrovat.