Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu !PŘESUN Z 8.3.!

Na akci se nelze již registrovat.