Nový přestupkový zákon a judikatura NSS (akreditováno pod názvem Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu)

Na akci se nelze již registrovat.