A - Správní řízení na úseku evidence obyvatel - rušení údaje o místu trvalého pobytu

Na akci se nelze již registrovat.