Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu soudce NSS ČR

Na akci se nelze již registrovat.