Matriční agenda - teorie a praxe

termínmístolektorcena
30.4. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekBc. Pavlína Bartáková
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-802/2013, Název akreditace: Matriky - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 30.4.2020 9:00 do 30.4.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem je seznámit účastníky semináře převážně s výkonem matriční agendy v praxi s výkladem a ukázkami řešení konkrétních matričních událostí a skutečností. Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – matrikářům matričních úřadů.

 

Program semináře:

Základní právní předpisy na úseku matrik

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,  o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 • vybraná ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • Sdělení MZV č. 45/1999 Sb. - sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii.

 

 

1)      Kniha narození

 • zápis v matriční knize narození a předložení dokladů k provedení zápisu do knihy narození
 • plnění oznamovací povinnosti
 • zápis jména, tzv. zdvojená jména, zápis druhého jména (včetně otčestva) do knihy narození
 • žádost o užívání jména v české podobě
 • zápis příjmení do knihy narození, rodné příjmení
 • změna jména a příjmení nezl. dítěte

 

2)      Kniha manželství

 • formy uzavření manželství
 • doklady potřebné k uzavření manželsví
 • zápis v matriční knize manželství
 • plnění oznamovací povinnosti
 • zápis jména a příjmení do matriční knihy manželství a  tvorba příjmení po uzavření manželství, užívání příjmení žen po uzavření manželství
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • změna příjmení po rozvodu manželství
 • užívání příjmení v nesprávné podobě
 • změna jména a příjmení za trvání manželství

 

3)      Předkládání a uznávání cizozemských veřejných listin na území České republiky podle Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii.

 

4)      Diskuze

Lektoři:Bc. Pavlína Bartáková - Referent všeobecné správy a vnitřních věcí státu
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:23.4.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz