Zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů bez rizika finančních oprav

termínmístolektorcena
14.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Martin Čech
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-513/2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 14.5.2020 9:00 do 14.5.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Seminář je zaměřen na zadávání veřejných zakázek financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Účastníkům semináře budou představeny povinnosti, které pro ně vyplývají z právních předpisů a dalších závazných dokumentů při zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů, přičemž bude kladen zvláštní důraz na rizikové faktory, jež mohou vést k udělení finančních oprav ze strany kontrolních a auditních orgánů. V rámci semináře bude účastníkům představeno zpracování zadávacích podmínek na veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném řízení a navazující procesní pravidla zadání veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení. V rámci každého zadávacího postupu budou účastníkům představeny příklady dobré a špatné praxe při zpracování zadávacích podmínek, při stanovení předpokládané hodnoty, při zpracování požadavků na kvalifikaci, při stanovení kritérií hodnocení, při stanovení technických podmínek, při stanovení obchodních podmínek, dále příklady dobré a špatné praxe při posouzení podmínek účasti, při hodnocení, při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a provádění změn smlouvy.        

 

Obsah semináře:

  1. Povinnosti, které vyplývají z právních předpisů a dalších závazných dokumentů při zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů
  2. Rizikové faktory, jež mohou vést k udělaní finančních oprav ze strany kontrolních a auditních orgánů
  3. Zadávací podmínky na veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném řízení a navazující procesní pravidla zadání veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení
  4. Příklady dobré a špatné praxe při zpracování zadávacích podmínek, při stanovení předpokládané hodnoty, při zpracování požadavků na kvalifikaci, při stanovení kritérií hodnocení, při stanovení technických podmínek, při stanovení obchodních podmínek
  5. Příklady dobré a špatné praxe při posouzení podmínek účasti, při hodnocení, při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a provádění změn smlouvy
Lektoři:Mgr. Martin Čech - Lektor je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který se právem veřejných zakázek a koncesí zabývá od roku 2004. V roce 2012 nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde působí v Odboru práva veřejných zakázek, je spoluautorem zákona o zadávání veřejných zakázek, dále je autorem Metodického pokynu pro zadávání zakázek financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, jejichž zadávání procesně neupravuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Dále zastupuje Českou republiku při sporech s Evropskou komisí v oblasti právní úpravy veřejných zakázek a publikuje články o zadávání veřejných zakázek, od roku 2007 působí jako lektor odborných seminářů o zadávání veřejných zakázek a od roku 2011 jako vysokoškolský pedagog.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz