Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte včetně problematiky výlučné a střídavé péče a výhradní péče otce - MPSV AKREDITACE

termínmístolektorcena
3.4. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekProf. PhDr. Lenka Šulová CSc.
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2018/0661-SP/PC, Název akreditace: Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 3.4.2020 9:00 do 3.4.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Jak funguje dnešní „moderní“ rodičovství?

Jak moc jsou v psychice dítěte významné rodičovské role?

Je správná střídavá péče nebo výlučná péče jednoho z rodičů a za jakých podmínek?

 

Odpovědi na tyto a další otázky si můžete ujasnit na našem semináři s českou psycholožkou prof. PhDr. Lenkou Šulovou, CSc., která se ve své praxi zabývá především vývojovou psychologií v souvislosti s raným vývojem dítěte a vztahy mezi rodiči a dětmi.

 

V rámci kurzu bude představena problematika významu rodičovských rolí pro výchovu a zdravý psychický vývoj dítěte. Program se bude věnovat nejen charakteristickým prvkům současného rodičovství, ale zvláštní pozornost bude věnována specifickým znakům chování otce a matky vůči dítěti v obecné rovině i s důrazem na jednotlivé vývojové etapy. Především období raného věku, předškolního období a dospívání bude zmíněno detailněji. Kurz se také dotkne témat a rizik s nimi spojených, jako je výlučná péče jen jednoho z rodičů, střídavá péče a také tématu „Dítě v péči otce“, které je v české společnosti relativně nové.

Součástí kurzu bude také praktická část, ve které budou představeny konkrétní kauzy, a bude vedena diskuze s účastníky kurzu.

 

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout dotčeným odborníkům (příkladně opatrovnickým soudcům, pediatrům, pedagogům, pracovníkům OSPOD či sociálním pracovníkům) dostatek odborných informací na dané téma a představit konkrétní kauzy. Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním osvojí nejnovější poznatky z oblasti vývojové a sociální psychologie a své poznatky bude schopen aplikovat v oblasti svého působení. Cílem je však též předání těchto informací rodičům, v rámci sociální práce s rodinou, kteří zvažují rozvod s následnou střídavou péčí o dítě, či svěření dítěte do péče pouze jednoho z rodičů. Je důležité, aby si rodiče byli předem vědomi různých rizik, která mohou následně mít vliv na zdravý psychický vývoj jejich dítěte. Cílem kurzu je tedy jak vzdělávání, tak prevence.

 

Obsah:

1. Současné rodičovství

Charakteristické znaky současného rodičovství ve vztahu k psychickému vývoji dítěte.

-          aktuální rizika pro zdravý vývoj dítěte

-          fluidní vztahy

-          modus vivendi

-          příliš „zralí“ rodiče

-          aktivní hybatelé – pasivní konzumenti

-          hyperrealista

-          individuální x kolektivní činnosti

2. Otcovská a mateřská role

Popis specificity otcovské a mateřské role a její význam ve výchovném působení na dítě. Jednotlivé vývojové etapy s akcentem na význam otce ve výchově a v procesu formování osobnosti dítěte.

-          význam rodičovských rolí pro výchovu a zdravý psychický vývoj dítěte

-          zaměřenost na zájem jednotlivce

-          dítě v péči otce

-          rizika výlučné péče jednoho z rodičů

-          komplementarita rodičovských postav

-          Gleasonova teorie mostu

3. Praktická část – příklady dobré a špatné praxe, kazuistiky, diskuze

 

Kurz je akreditován MPSV.

Lektoři:Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc. - působí na Katedře psychologie FF UK, kde vede oddělení sociální psychologie. Dlouhodobě pracovala jako psycholog zaměřený na problematiku dětí v pěstounské péči a vytvořila metodiku pro učitele jak posilovat právní vědomí dítěte. Je autorkou a spoluautorkou řady psychologických publikací. Je členkou mnoha odborných psychologických společností v ČR i zahraničí.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:27.3.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz