Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu soudkyně NS

termínmístolektorcena
8.10. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Pavlína Brzobohatá
4990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-669/2017, Název akreditace: Nájem bytů a nájem nebo výpůjčka nebytových prostor a pozemků
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200289
Termín:od 8.10.2020 9:00 do 8.10.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem podnikání. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na nová rizika a výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Výklad vychází z judikatury vyšších soudů.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

Nájem bytu a domu

 • předmět a účel nájmu, kogentnost úpravy, přechodná ustanovení
 • nájemné, úhrada za služby

-       výše

-       prodlení

-       zvyšování

-       jistota

 • práva a povinnosti stran
 • bydlení dalších osob
 • společný nájem
 • skončení nájmu (na dobu určitou, na dobu neurčitou)

-       prolongace

-       přechod nájmu

-       výpověď (náležitosti, výpovědní doba, důvody, přezkum oprávněnosti, odevzdání bytu)

 • služební byt
 • družstevní byt

 

Nájem prostor za účelem podnikání

 • účel nájmu
 • práva a povinnosti stran
 • skončení nájmu

-       převod nájmu

-       na dobu určitou

-       na dobu neurčitou

-       výpověď

 • náhrada za převzetí zákaznické základny
Lektoři:JUDr. Pavlína Brzobohatá - předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů nájemních, o vyklizení bytu, popřípadě bytového domu, dále ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků včetně úhrad a nároků za omezení vlastnického práva v důsledku nečinnosti státu při deregulaci nájemného, vyklizení nebytových prostor s výjimkou věcí, jež jsou v působnosti jiných senátů, ve věcech podle zákona č.42/1992 a podle občanského zákoníku. Dále pak rozhoduje ve věcech výkonu rozhodnutí a exekucí (ve všech věcech vyklizení a ve věcech dovolání proti rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě).
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:1.10.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz