Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxe

termínmístolektorcena
15.6. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Tomáš Durdík
4990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2017/0655-SP/PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí, AK/PV-595/2019 - Pohled dítěte na domácí násilí
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200236
Termín:od 15.6.2020 9:00 do 15.6.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou domácího násilí, a to nejen z pohledu jeho identifikačních znaků, forem či základní charakteristiky ohrožené a násilné osoby, ale především s možnostmi jejího právního řešení v duchu zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů. Detekce domácího násilí, vykázání násilné osoby ze společného obydlí, činnost intervenčního centra, interdisciplinární přístup, předběžná opatření, možný souběh s trestním řízením apod. jsou dílčí témata, jimž bude v rámci semináře věnována náležitá pozornost, stejně jako poznatkům z praxe, dotazům a případné výměně zkušeností.   

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-          identifikační znaky domácího násilí a jeho formy

-          stručná charakteristika násilné a ohrožené osoby

-          tři pilíře ochrany před domácím násilím, tj. policejní vykázání (jeho podstata a realizace), intervenční centrum (jeho postavení a odborná činnost), předběžná opatření (jejich druhy, podmínky pro jejich vydání a následný výkon)

-          interdisciplinární přístup při řešení domácího násilí

-          možnost souběžného vedení trestního řízení vůči násilné osobě

-          domácí násilí v přestupkové agendě  

Lektoři:JUDr. Tomáš Durdík - právník roku 2014 v kategorii Pro bono, soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, dobrovolný právní poradce a člen představenstva Bílého kruhu bezpečí
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:8.6.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz