Stávající právní úprava rozvázání pracovního poměru, aktuální otázky a legislativní novinky

termínmístolektorcena
19.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Michael Košnar
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-380/2019, Název akreditace: Pracovní právo
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200193
Termín:od 19.5.2020 9:00 do 19.5.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře:

Na praktických příkladech a s přihlédnutím k bohaté judikatuře českých soudů posluchačům přiblížit jednotlivé způsoby rozvázání pracovního poměru podle zákoníku práce a upozornit na jejich mnohá úskalí. Dále budou vysvětleny navržené změny dotýkající se této problematiky, které jsou obsaženy v novele zákoníku práce s předpokládanou účinností k 1. 7. 2020.

 

Obsah semináře:

V rámci semináře bude s důrazem na dosavadní rozhodovací činnost soudů vysvětleno zejména následující:

-          úskalí zrušení pracovního poměru ve zkušební době (dočasná pracovní neschopnost zaměstnance a pozdější den skončení pracovního poměru, prodloužení zkušební doby ze zákona, opakované sjednání zkušební doby…)

-          dohoda o rozvázání pracovního poměru – náležitosti nutné a obvyklé, uvést/neuvést důvod?

-          výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

  • výpovědní doba a zvláštní případy jejího běhu (stavení z důvodu překážek v práci, na co si dát pozor při hromadném propouštění…)
  • jednotlivé výpovědní důvody a jejich odlišení
  • ochranná doba zaměstnance

-          odvolání zaměstnance z vedoucího místa (za jakých podmínek lze/nelze odvolatelnost dohodnout, nabídková povinnost, skončení pracovního poměru, chystané změny v novele ZP …)

-          výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance a některé specifické případy (§ 51a, § 339a ZP) – změny § 51a v novele ZP

-          okamžité zrušení pracovního poměru (důvody, lhůty, ochranná doba…)

-          právo na odstupné, jeho výplata a problematika vracení odstupného

-          potvrzení o zaměstnání - chystané změny v novele ZP ve vztahu k DPP

Lektoři:JUDr. Michael Košnar - působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Dále se věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz