Opravné prostředky ve správním řízení

termínmístolektorcena
27.1. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5JUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D.
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-509/2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200036
Termín:od 27.1.2020 9:00 do 27.1.2020 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem semináře je podrobné seznámení s těmi ustanovení správního řádu, která se týkají opravných prostředků, a to odvolacím řízením, včetně řízení o rozkladu, přezkumným řízením a obnovou řízení, a také novým rozhodnutím ve věci, ustanovením o přezkumu tzv. jiných správních úkonů (vyjádření, osvědčení a sdělení) a ustanovením o prohlašování nicotnosti správních rozhodnutí. Seminář bude proveden ve vazbě na dosavadní zkušenosti s aplikací příslušných ustanovení v praxi a relevantní judikaturu.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: 

  1. Odvolací řízení 
  1. Přezkumné řízení 
  1. Obnova řízení 
  1. Nové rozhodnutí 
  1. Přezkum jiných správních úkonů 
  1. Prohlášení nicotnosti
Lektoři:JUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D. - Externí vysokoškolský učitel, člen pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády a rozkladové komise Ministerstva vnitra. Dlouhodobě se věnuje problematice přestupků v rámci právní praxe.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:20.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz