Živnostenský zákon + činnost živnostenských úřadů - aktuality a praxe

termínmístolektorcena
30.1. - 31.1.Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Bc. Petr Kameník
5990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-274/2018, Název akreditace: Živnostenský zákon - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200048
Termín:od 30.1.2020 9:30 do 31.1.2020 13:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Seminář se zabývá problematikou zákona č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání (živnostenský zákon), včetně kontrolní činnosti (vybraná ustanovení kontrolního řádu – zákon č. 255/2012 Sb.) a správních řízení (vybraná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., O správním řízení a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky).

 Cílem semináře je seznámení účastníků s aktuální právní úpravou a prohloubení jejich znalostí potřebných pro praktickou činnost pracovníků živnostenských úřadů.

 

Obsah semináře:

 • živnost a podnikatel
 • sdílená ekonomika
 • podmínky provozování živnosti a odborná způsobilost
 • překážky provozování živnosti
 • živnostenské oprávnění vznik, jeho prokazování a rozsah
 • odpovědný zástupce
 • ohlášení živnosti a žádost o koncesi
 • živnostenský úřad a činnost CRM
 • provozování živnosti v provozovně
 • povinnosti podnikatele
 • živnostenská kontrola
  • úkony předcházející kontrole
  • zahájení a průběh kontroly
  • protokol a řešení námitek
  • ukončení kontroly
 • přestupkové řízení
  • příslušnost
  • doručování
  • účastníci a zastupování
  • jednotlivé přestupky podle živnostenského zákona
  • postup před zahájením řízení
  • zahájení, řízení a jeho průběh
  • rozhodnutí a náklady řízení
  • opravné prostředky
 • zánik a zrušení živnostenského oprávnění
 • živnostenský rejstřík
 • aktuální novely živnostenského zákona
 • diskuze a dotazy účastníků
Lektoři:Ing. Bc. Petr Kameník - lektor je bývalý náměstek ministra a ředitel odboru živností na MPO ČR. Dlouholetý praktik a spoluautor komentáře k živnostenskému zákonu a z. o živnostenských úřadech.
Program:

1. den: 9:30-15:30

2. den: 9:00-13:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:23.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:5990 CZK bez DPHšipka