Péče o majetek obce

termínmístolektorcena
28.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. František Malý
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-78/2014, Název akreditace: Zákon o obcích - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200210
Termín:od 28.5.2020 9:00 do 28.5.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem akreditovaného semináře je seznámit posluchače s problematikou nakládání s majetkem obcí, a to jak s ohledem na regulaci v oblasti práva veřejného, tak práva soukromého. Účastníci budou seznámeni s rozsahem možných právních jednání a jejich zasazení do systému práva. Vedle povinností plynoucích z právních předpisů se kurz zaměří na náležitosti smluv, kdy bude poukázáno na nejčastější problémy, které se v praxi vyskytují. Bude pojednáno o možných důsledcích nedodržení zákonem stanovených povinností. Příslušné postupy budou demonstrovány na praktických příkladech.

 

  1. Vymezení rozsahu pojmu nakládání s majetkem

a)    Nabývání a zcizování majetku

b)    Zřizování služebností, práva stavby

  1. Právní předpisy upravující povinnosti obcí při nakládání s majetkem

a)    Zákon o obcích

b)    Zákon o zadávání veřejných zakázek

c)    Povinnosti plynoucí z dalších právních předpisů (zákon o finanční kontrole, zákon o registru smluv, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

  1. Formální náležitosti právních jednání z hlediska veřejného práva

a)    Náležitosti záměru dle zákona o obcích

b)    Znění schvalovacích doložek

c)    Odůvodňování odchylky od ceny obvyklé

d)    Odpovědnost volených funkcionářů

  1. Formální a obsahové náležitosti uzavíraných smluv

a)    Forma uzavírané smlouvy

b)    Některá zvláštní ujednání smluv – smluvní pokuta, výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy

  1. Rozdělení právních jednání mezi jednotlivé orgány obce

a)    Pravomoci zastupitelstva obce

b)    Pravomoci rady obce

c)    Přenesení rozhodování na jiné orgány

  1. Následky pochybení při nedodržení stanovených povinností

a)    Neplatnost jednání nebo neplatnost smlouvy

b)    Náprava nesprávného postupu

Lektoři:Mgr. František Malý - Legislativní expert Krajského úřadu Jihočeského kraje, který se dlouhodobě v praktické rovině zabývá zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:21.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz