Občanské průkazy a cestovní doklady - změny a dopady nové právní úpravy

termínmístolektorcena
4.2. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. Veronika Zalomová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-366/2016, Název akreditace: Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200053
Termín:od 4.2.2020 9:00 do 4.2.2020 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cíl semináře:

Prohloubení a doplnění teoretických i praktických znalostí nezbytných pro zajišťování výkonu státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů; seznámení se s chystanými změnami

 

Obsah semináře:

Občanské průkazy

 • právní úprava občanských průkazů – zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  • pojem občanský průkaz, údaje zapisované do občanského průkazu
  • vydání občanského průkazu, příslušnost úřadu pro vydání občanského průkazu
  • podání žádosti o občanský průkaz a jeho převzetí
  • platnost občanského průkazu, skončení platnosti občanského průkazu
  • potvrzení o občanském průkazu
  • povinnosti občanů a jiných subjektů k občanskému průkazu
  • informační systém evidence občanských průkazů
  • správní poplatky

 

 • změny na úseku občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • biometrické údaje v občanském průkazu – implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
 • příklady z praxe a praktické ukázky
 • nová centrální aplikace C227 – základní informace, včetně ukázky vybraných procesů a funkcí
 • navrhované změny na úseku občanských průkazů v souvislosti s přípravou nového zákona o občanských průkazech
 • výměna zkušeností, diskuze

 

 

Cestovní doklady

 • právní úprava cestovních dokladů – zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
  • pojem cestovní doklad, údaje zapisované do cestovního dokladu
  • vydání cestovního dokladu, příslušnost úřadu pro vydání cestovního dokladu
  • podání žádosti o cestovní doklad a jeho převzetí
  • platnost cestovního dokladu, skončení platnosti cestovního dokladu
  • lhůta pro vydání cestovního dokladu
  • povinnosti občanů a jiných subjektů k cestovnímu dokladu
  • informační systém evidence cestovních dokladů
  • správní poplatky

 

 • změny na úseku cestovních dokladů po nabytí účinnosti zákona č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • příklady z praxe a praktické ukázky
 • nová centrální aplikace C227 – základní informace, včetně ukázky vybraných procesů a funkcí
 • navrhované změny na úseku občanských průkazů v souvislosti s přípravou nového zákona o občanských průkazech
 • výměna zkušeností, diskuze
Lektoři:Mgr. Veronika Zalomová - Vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra, lektor a zkušební komisař v Institutu pro veřejnou správu Praha
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:28.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz