Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů

termínmístolektorcena
3.11. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Lukáš Glaser
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-49/2016, Název akreditace: Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200307
Termín:od 3.11.2020 9:00 do 3.11.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámení posluchačů s pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtů obcí po novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která nabyla účinnosti dnem 20. 2. 2015, resp. 1. 7. 2015. Seminář je zacílen na právní stránku poskytování dotací, včetně rozborů jednotlivých případů poskytování veřejné finanční podpory s cílem poskytnout ucelený přehled pro poskytovatele dotací, darů, návratných finančních výpomocí a jiných plnění z veřejných rozpočtů zejména s ohledem na nově zakotvené zákonné povinnosti.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

1)   Obecná právní východiska poskytování dotací

2)   Vymezení právní úpravy poskytování dotací územními samosprávnými celky

3)   Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

4)   Vymezení základních pojmů - dotace, návratná finanční výpomoc (NFV), veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, vyúčtování, vypořádání, porušení rozpočtové kázně

5)   Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace (NFV) a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (NFV)

6)   Obecně k porušení rozpočtové kázně (výzvy, snížené odvody)

7)   Poskytování dotací, darů a NFV s ohledem na zákon o obcích

8)   Zvláštní případy, v nichž se nejedná o poskytnutí dotace

9)   Spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (NFV)

Lektoři:JUDr. Lukáš Glaser - vedoucí odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:27.10.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz