Zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS

termínmístolektorcena
27.4. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
4990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-300/2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200170
Termín:od 27.4.2020 9:00 do 27.4.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu v oblasti veřejných zakázek.

 

V rámci semináře budou rozebrána rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkající se výkladu zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) a zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). U rozhodnutí týkajících se ZVZ bude upozorněno na jejich vliv na nový ZZVZ. Vzhledem k rozsahu semináře se jedná pouze o výběr z judikatury. Důraz je kladen jednak na stěžejní rozhodnutí, byť jsou již staršího data, a zároveň na aktuální judikaturu, byť z pohledu dlouhodobého nebude natolik důležitá, ale často se vyjadřuje k dosud nevyjasněným otázkám, byť dílčího významu. Seminář je strukturován podle jednotlivých ustanovení ZZVZ.

 

Určeno pro: veřejná správa, neziskovky, ministerstva, organizační složky státu, státní instituce, orgány samosprávy, advokáti

Lektoři:JUDr. Petr Mikeš Ph.D. - Soudce – je předsedou senátu Nejvyššího správního soudu a členem jeho rozšířeného senátu. Do konce roku 2013 byl společníkem advokátní kanceláře PPS advokáti s.r.o., kde se ve své advokátní praxi zaměřoval na právo veřejných zakázek, včetně zadávání zakázek podle dotačních pravidel a na porušení rozpočtové kázně v souvislosti s dotacemi. V současné době se těmto tématům věnuje ve své přednáškové praxi a v rámci rozhodování kasačních stížností.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:20.4.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz