Trestný čin přijetí úplatku a podplacení

termínmístolektorcena
23.3. | 10:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Jan Chocholatý Ph.D.
4990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-418/2018, Název akreditace: Trestní odpovědnost ve veřejné správě
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200125
Termín:od 23.3.2020 10:00 do 23.3.2020 14:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

1)      Úvod do problematiky a rozbor jednotlivých skutkových podstat se zaměřením na rozdíly

a)      Trestný čin přijetí úplatku dle § 331 tr. zákoníku

b)      Trestný čin podplacení § 332 tr. zákoníku

c)      Trestný čin nepřímého uplácení dle § 333 tr. zákoníku

d)      Formy úplatku

 

2)      Trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby

a)      Rozbor § 329 tr. zákoníku

b)      Nedbalostní forma zneužití pravomoci úřední osoby dle § 330 tr. zákoníku

c)      Rozdíly ve vztahu s trestnými činy uplacení a přijetí úplatku

 

3)      Lobbing a uplácení – rozdíly

 

4)      Typické oblasti, kde dochází k uplácení

a)      Veřejná správa a justice

b)      Podnikání

c)      Jiné oblasti veřejného života

 

5)      Některá z preventivních opatření v boji proti korupci

 

6)      Některé postupy při vyšetřování tohoto druhu trestné činnosti

 

7)      Příklady z praxe s demonstrací, jak jim bylo možno zabránit

 

8)      Závěr, dotazy, diskuse.

Lektoři:JUDr. Jan Chocholatý Ph.D. - soudce Vrchního soudu v Praze
Program:

10:00-14:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:16.3.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz