Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

termínmístolektorcena
12.2. | 9:00PrahaMgr. David Mazánek
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-92/2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200069
Termín:od 12.2.2020 9:00 do 12.2.2020 15:00
Místo:Praha
Popis:

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí.

 

Obsah semináře:

 1. Definice pozemní komunikace a její druhy
 2. Definice místní komunikace a její určení.
 3. Rozhodnutí o omezení obecního užívání místních komunikací, veřejně přístupných  účelových komunikací a silnic II a III třídy
 4. Vydávání povolení zvláštního užívání místních komunikací a silnic jiných než obvyklým  způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou v dané oblasti určeny
 5. Zařazení pozemní komunikace do příslušné kategorie
 6. Majetkoprávní vypořádání silničních pozemků pod místními komunikacemi
 7. Povolení připojení nebo zrušení připojení sousedních nemovitostí k místní komunikaci,  silnici II a III třídy
 8. Odstranění autovraku z místní komunikace
 9. Provádí státní odborný dozor v rozsahu dle působnosti zákona č. 13/1997 Sb.
 10. Povolení umístění inženýrských sítí do silničního tělesa a pozemku, provádění oprav a  rekonstrukcí místních komunikací a silnic II a III třídy
 11. Vydává stanovení k umístění dopravního značení
 12. Projednávání projektových dokumentací v oblasti silničního hospodářství
 13. Zpoplatnění užití místní komunikace
Lektoři:Mgr. David Mazánek - právník odboru dopravy a silničního hospodářství, KÚ Královéhradeckého kraje
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.2.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz