Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé

termínmístolektorcena
1.12. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Vladimír Polák
3590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:MV: AK/PV-240/2016, Název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD; MPSV: A2019/0348-SP, Název akreditace: Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé
Akreditace: MV MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200332
Termín:od 1.12.2020 9:00 do 1.12.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

V rámci kurzu bude představena problematika volby adekvátní metody interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé děti, a to jak v případech rodinného práva soukromého (např. věci péče, výživy a styku s nezletilým dítětem- inspirace cochemskou praxí) tak i rodinného práva veřejného (např. rozhodování o rodičovské odpovědnosti, pěstounské péči, výchovných opatřeních). Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a principy spolupráce, oprávněními a povinnostmi zúčastněných subjektů a sesíťováním jejich kompetencí, včetně příkladů možného nastavení interdisciplinárních procesů. Teoretický výklad bude doplněn kazuistikami a judikaturou.

 

Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním prohloubí vědomosti o právním rámci interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé, tj. o oprávněních a povinnostech jednotlivých subjektů a o relevantní judikatuře, osvojí si dovednost zvolit adekvátní metodu interdisciplinární spolupráce v závislosti na předmětu soudního řízení a procvičí si získané vědomosti a dovednosti na konkrétních příkladech.

 

Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci OSPOD.

 

Obsah:

  1.  Teoretická východiska a principy interdisciplinární spolupráce

-       pozitivní a negativní závazek státu při respektování

-       participační práva nezletilých

-        koncept nejlepšího zájmu nezletilého dítěte

 

  1. Oprávnění, povinnosti a procesy soudu, OSPOD a poskytovatelů odborné pomoci

-       normativní úprava postupů jednotlivých subjektů interdisciplinární spolupráce

-       možnosti, překážky a limity vzájemné spolupráce

 

  1. Možnosti nastavení interdisciplinární spolupráce ve věcech rodinného práva soukromého a veřejného

-       volba a možná nastavení adekvátní metody spolupráce, inspirace cochemskou praxí

 

  1. Praktická část – příklady dobré a špatné praxe, kazuistiky, výběr aktuální judikatury, diskuze

-       ukázka možností nastavení interdisciplinární spolupráce na konkrétních příkladech, včetně odkazů na relevantních judikatur

Lektoři:Mgr. Vladimír Polák - soudce, který je inspirován cochemskou praxí, nastavil procesy interdisciplinární spolupráce subjektů zúčastněných na projednávání a rozhodování věcí rodinného práva soukromého v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně. Problematice rozhodování soudu ve věcech péče o nezletilé se věnuje též v rámci lektorské činnosti.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:24.11.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz