Určení výživného a svěření dítěte do péče dle aktuálních nálezů Ústavního soudu

termínmístolektorcena
22.10. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Jaromír Jirsa
4990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-135/2018, Název akreditace: Společná a střídavá péče, vyživovací povinnost
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200301
Termín:od 22.10.2020 9:00 do 22.10.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Víte, jaká je funkce orgánu sociálně právní ochrany dětí jako kolizního opatrovníka?

Víte, jak soud postupuje při svěření dětí do péče, jakstanoví výživné?

 

Rozvod: 

Víte, jak postupovat, byly-li upraveny poměry dětí před rozvodem, ale k rozvodu nedošlo?

Víte, jak je to s pěstounskou péčí v případě rozvodu pěstounů?

Víte, zda lze popřít otcovství dítěte narozeného krátce po rozvodu?

Víte, zda zjišťuje soud při rozvodu, v jakých podmínkách děti žijí?

Víte, co dělat, když jeden z manželů nepřebírá předvolání k rozvodovému jednání?

Víte, zda je důvodem ke svěření dítěte do péče rodiče fakt, že tento rodič má vyšší příjmy?

Víte, jak řešit situaci, kdy jeden z manželů záměrně „ukrývá“ dokumenty potřebné k rozvodu?

 

Výživné:

Víte, jak řešit výživné, když je po rozvodu jeden z bývalých manželů nezvěstný a přitom je vlastníkem nemovitosti?

Víte, jak určovat výživné u osoby, která má nestálý příjem a „mlží“ o svých majetkových poměrech?

Víte, jaký vliv má na stanovení výživného, když „dítě“ studuje již třetí vysokou školu?

Víte, jak postupovat, když jeden z bývalých manželů neplatí výživné?

Víte, jak řešit situaci, když jeden z bývalých manželů je cizinec a neplatí výživné?

Víte, jak řešit situaci, když si po rozvodu jeden z bývalých manželů zkrátí pracovní úvazek a sníží tak životní úroveň nezletilých dětí?

Výchovné poměry:

Víte, jak řešit stížnost jednoho z bývalých manželů na způsob výchovy dětí, které byly svěřeny do péče druhému z bývalých manželů? Víte, zda je možné bez souhlasu druhého z rodičů, aby si děti vyzvedával např. ze školky někdo jiný než rodič dětí, kterému byly děti svěřeny do péče?

Víte, jak postupovat, když se rodiče neshodnou na výběru školy nebo školky pro dítě?

Víte, jak je to s možností střídavé péče?

Víte, co je společná péče a kdy je vhodná?

Víte, jak se hradí náklady vzniklé v souvislosti se stykem rodiče s dítětem? Víte, zda mohou rodiče volně nakládat s majetkem dětí?

Lektoři:JUDr. Jaromír Jirsa - soudce Ústavního soudu
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:15.10.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz