Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy- aktuality a praxe

termínmístolektorcena
14.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Petra Shonová DiS.
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-243/2019, Název akreditace: Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, do praxe se zaměřením na řidičské oprávnění a řidičský průkaz
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200190
Termín:od 14.5.2020 9:00 do 14.5.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit posluchače s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů a tím vytvořit správné podmínky pro aplikaci daného zákona v praxi. Upozornit na chystané změny a novinky v dané problematice.

 

Cílovou skupinou semináře jsou především úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností – vedoucí odborů a referenti odborů dopravy, dopravně-správních, správních či podobných, kteří se zabývají vydáváním řidičských průkazů a prací s nimi.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

I. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních a plánovaných novinek

II. Způsobilosti:

-       zdravotní

-       psychická

-       odborná

III. Řidičské oprávnění:

-       udělení

-       rozšíření

-       pozastavení

-       pozbytí

-       odnětí

-       vzdání se

IV. Řidičské průkazy:

-       národní řidičský průkaz

-       mezinárodní řidičský průkaz

-       řidičské průkazy vydané členskými státy

-       řidičské průkazy vydané cizími státy

V. Dotazy a diskuze k problematice

Lektoři: Petra Shonová DiS. - Ministerstvo dopravy ČR – vrchní referent, odbor agend řidičů, dlouholetá zaměstnankyně. Podílí se na tvorbě legislativních předpisů v dopravě. Provádí lektorskou a zkušební činnost pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz