Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníky

termínmístolektorcena
18.3. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekPhDr. Ivana Svobodová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-556/2017, Název akreditace: Stylistika a pravopis úřední písemné komunikace
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200114
Termín:od 18.3.2020 9:00 do 18.3.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit administrativní pracovníky, úředníky státní správy a samosprávy a další účastníky se zásadami správného psaní, stylizace a úředních a obchodních písemností oficiálního i interního charakteru, včetně těch elektronických, jako je e-mail a dokumenty posílané datovou schránkou. Účastníci se seznámí se zásadami české státní normy pro úpravu písemností (ČSN 01 6910), získají informace o nejčastějších jazykových a stylizačních prohřešcích. Naučí se, jak se jim vyhnout a jak samostatně pracovat s tištěnými a elektronickými jazykovými příručkami.

 

Seminář je určen zejména těm, kteří si v rámci své každodenní písemné i elektronické korespondence nechtějí kazit svou profesní image zbytečnými hrubkami. Absolvováním kurzu získáte jistotu v písemné komunikaci a nestane se Vám například to, že své klienty rozladíte již prvním řádkem e-mailu.

 

 

Obsah semináře: 

1) změny ČSN 01 6910 provedené v r. 2014

2) problematické pravopisné jevy

    a) psaní i – y v koncovkách sloves

    b) psaní velkých písmen

    c) psaní přejatých slov

3) vybrané tvaroslovné jevy

    a) tvary 3. a 5. p. osobních jmen

    b) tvary 6. pádu obecných podstatných jmen

    c) přítomné tvary sloves

    d) tvary některých zájmen a číslovek

4) nedostatky ve výběr slov a ve větné stavbě

Lektoři:PhDr. Ivana Svobodová - lektorka pracuje na oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, spoluautorka Pravidel českého pravopisu, Internetové jazykové příručky.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:11.3.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz