Novela inkluzivní vyhlášky, speciál pro mateřské školy

termínmístolektorcena
6.2. | 10:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Bc. Lenka Polášková
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 6.2.2020 10:00 do 6.2.2020 16:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Školní rok 2019/2020 je spojen s řadou změn v oblasti legislativy. Zcela zásadní změny očekáváme v účinnosti od 1.1.2020 v oblasti společného vzdělávání uvyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 

Změny se promítnou do:

- počtu pedagogických pracovníků ve třídách;

- podpůrných opatření;

- zcela zásadně do pozice asistenta pedagoga ve školství;

- oblasti třídní administrativy, spojené s realizací společného vzdělávání;

- lhůt spojených s platností doporučení a zpráv školských poradenských zařízení a další.

 

Připravili jsme zcela unikátní seminář pro pedagogické pracovníky zařízení předškolní výchovy a vzdělávání. Učitele, ředitele, zástupce a asistenty pedagoga. Zkušená lektorka a autorka odborných publikací Vás seznámí komplexně se všemi zásadními oblastmi společného vzdělávání. Oblastí legislativního rámce, administrativy i dokumentace. Vše se specifiky vycházejícími ze specifického prostředí mateřských škol.

 

Účastníci obdrží řadu metodik, předloh formulářů a podkladů v elektronické podobě, které mohou okamžitě použít ve své pedagogické praxi.

 

Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky bez kvalifikace v oblasti speciálně - pedagogických věd, začínající zástupce ředitele i ředitele a všechny zájemce, kteří vítají praktické informace a seminář realizovaný specialistkou na danou problematiku.

 

Témata, na které zde získáte odpověď:

  • Jaké zásadní změny budou od 1.1.2020 v rovině společného vzdělávání?
  • Jak nastavit efektivně oblast třídní dokumentace?
  • Práva a povinnosti zařízení předškolní výchovy a vzdělávání v rovině společného vzdělávání?
  • Pozice asistenta pedagoga?
Lektoři:Bc. Lenka Polášková - Specialistka pro oblast předškolní výchovy a vzdělávání, vedoucí autorka titulu „Mateřská škola v praxi“, expertní posuzovatelka České Školní Inspekce. Více než 13 let zkušeností a praxe, jako učitelka mateřské školy, zástupkyně ředitele, ředitelka mateřské školy a lektorka pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků mateřských škol.
Program:

10:00-16:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:30.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz